Освен на дантелата съм любител и на красивата природа...

ЖИВОПИСНИ ИЗГЛЕДИ ОТ БАВАРСКОТО ПРЕДАЛПИЕ 

Ето как изглежда едно списание за ръкоделие от 1920 година...

...ЗА ИЗРАБОТКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДАНТЕЛА

Разходка из "Етър"-а